Заявления за първото класиране за прием в гимназиите ще се подават от 8 до 10 юли

Заявления за първото класиране за прием в гимназиите ще се подават от 8 до 10 юли

От 8 до 10 юли ще се подават заявления за участие в първия етап на класирането в училищата с прием на ученици от осми клас по реда на наредба 10 на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието в София-град.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класирането ще бъде само по електронен път. Това може да стане: без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва седми клас през профила на ученика в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище (т.нар. училище гнездо), определено от началника на РУО-София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа и индивидуален код за достъп.

За кандидатстване в професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуването и класирането. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявлението за участието в първия етап на класирането, поясняват от РУО.