Завишени стойности на серен диоксид в Димитровград

Завишени стойности на серен диоксид в Димитровград

Завишени стойности на серен диоксид са отчетени в Димитровград, информират от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково (РИОСВ). Те са били установени от Автоматична измервателна станция "Раковски" в града. 
След постъпил сигнал за миризма, която се носи в целия Димитровград, е извършена проверка с обход и оглед на индустриалната зона на Димитровград, както и на централната част на града. Органолептично е установено наличие на слаба миризма, но не е идентифициран нейният източник. От февруари тази година горивната инсталация на ТЕЦ "Марица 3" не е в експлоатация, а завишените стойности се дължат се на пренос на емисии от енергиен комплекс "Марица Изток" в Гълъбово, пишат от екоинспекцията.
През изминалия месец юни тя е осъществила 128 проверки на дейността на 118 обекта, пише в отчета на институцията за периода. Инспекторите са съставили два акта за нарушения на екологичното законодателство - по Закона за управление на отпадъците и по Закона за водите. Директорът на РИОСВ е издал седем наказателни постановления – за нарушения на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците.
Един от актовете е съставен на община Хасково след собствен мониторинг на Пречиствателната станция за отпадни води от "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци" край село Гарваново. Констатирано е, че голяма част от показателите не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения.