За пътя на Деян Ангелоев от малка компания в България, до иноватор на цяла индустрия в САЩ...

За пътя на Деян Ангелоев от малка компания в България, до иноватор на цяла индустрия в САЩ...