Югоизточна Европа има потенциал за производство и пренос на зелен водород към Западна Европа

Югоизточна Европа има потенциал за производство и  пренос на зелен водород към Западна Европа
Югоизточна Европа има потенциал за производство и  пренос на зелен водород към Западна Европа

Диверсификацията на енергийните доставки, развитието на водородната икономика и възобновяемите енергийни източници, както и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергетиката между Република България и Федерална република Германия бяха сред основните теми на разговора на министъра на енергетиката Румен Радев с вицеканцлера и федерален министър по икономическите въпроси и действията по климата Роберт Хабек. От българска страна в срещата, проведена в Берлин, участваха също заместник-министърът Ива Петрова и началникът на кабинета Карина Ангелиева.

Министър Хабек представи актуалната ситуация, свързана с енергийната система на Германия в контекста на зеления преход, както и плановете на Германия в областта на водорода. Изрази задоволство от постигнатото високо ниво на сигурност на газовите доставки в България.

Министър Радев подчерта необходимостта от разработването на всеобхватна и устойчива енергийна стратегия и отбеляза усилията и постиженията на страната ни за увеличаване на регионалната свързаност в областта на електроенергетиката и природния газ, включително наскоро подписаната декларация между България, Гърция и Румъния.

Министър Радев привлече вниманието към потенциала на България и Югоизточна

Европа за производство и пренос на зелен водород към Западна Европа. Бяха отбелязани възможностите за използване на европейско финансиране на необходимата инфраструктура, както и необходимостта от привличане на частни инвеститори. Двамата министри се съгласиха, че е от ключово значение навременното планиране на развитието на водородната инфраструктура, по-конкретно в региона на Централна и Източна Европа, както и утвърждаването на общ подход в областта на развитието на водородна икономика в страните от ЕС.

Министрите Радев и Хабек се разбраха да бъде създадена работна група с участието на заинтересованите страни от ЕС, както и да бъде привлечена Украйна, за определяне на параметрите на бъдещата европейска водородопреносна инфраструктура.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с дейността на германски компании в България, както и възможността за подписване на меморандум за разбирателство между двете страни в енергийната сфера.