(ВИДЕО) Акценти от седмицата: Обзорно студио с водещи Златина Коцева и Димитър Димитров

(ВИДЕО) Акценти от седмицата: Обзорно студио с водещи Златина Коцева и Димитър Димитров