(ВИДЕО) Акценти от седмицата. Обзорно студио с водещ Златина Коцева

(ВИДЕО) Акценти от седмицата. Обзорно студио с водещ Златина Коцева