ЦИК реши: Не повече от трима представители на формациите при удостоверяването на машините за вота

ЦИК реши: Не повече от трима представители на формациите при удостоверяването на машините за вота

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи реда за участие на представители на партии, коалиции, инициативни комитети и на неправителствени организации, наблюдатели, които ще участват в изборите на 9 юни, в процеса по удостоверяване на машините за гласуване. 

В регистър ще се впишат представителите, за които в ЦИК формациите подадат заявления до 16 май. Те не могат да са повече от трима.

Регистрираните имат право да присъстват на отделните етапи в процеса.

Министерството на електронното управление, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация трябва да представят на Комисията пълния доклад и протоколите от удостоверяването.

До края на днешният ден сънародниците ни в чужбина могат да правят предложения за местоположението на избирателните секции извън страната, както и да подават писмени заявления за гласуване, за да бъдат вписани в избирателните списъци. Заявленията се подават и по електронен път през сайта на ЦИК.