Стана ясно как ще се одобрява лечението за хора с редки заболявания след навършване на пълнолетие

Стана ясно как ще се одобрява лечението за хора с редки заболявания след навършване на пълнолетие

След като през април 2024 г., пациентите с редки заболявания получиха възможността лечението им с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, да продължи да се заплаща и след навършването на 18-годишна възраст, НЗОК определи реда, по който продуктите ще бъдат отпускани и заплащани.

Ръководството на НЗОК информира, че заявленията ще бъдат разглеждани по аналогия с реда за разглеждане на заявления за одобряване на заплащането на лечение на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания.