Споделено с Блонди - гост певицата Малена - разказва за нейната първа любов кравата Милка.

Споделено с Блонди - гост певицата Малена - разказва за нейната първа любов кравата Милка.