Семействата с ниски доходи могат да се възползват от безлихвен заем за ремонт на жилище

Семействата с ниски доходи могат да се възползват от безлихвен заем за ремонт на жилище

Семействата с ниски доходи могат да се възползват от програма за безлихвен заем, за да ремонтират жилището си. Това каза Минчо Бенов, директор на “Хабитат България" в “Денят на Фокус" по Радио “Фокус". “По данни на Националния статистически институт за бедност и социално включване, в България 35,2% от населението е в риск от бедност и изключване. Почти 40% от хората живеят в пренаселени жилища. 7,5% от българите нямат баня, а 13,2% нямат тоалетна в жилището си. 27,5% са в невъзможност да се отопляват през зимата.

Целта на организацията е чрез микрофинансиране и общностно подпомагане да се подобряват постепенно жилищните условия в страната. Изпълняваме програмата от 2008 г. Тя включва достъп до микрофинансиране, защото работим с уязвими групи, които нямат достъп до обичайни институти на финансиране. Отпускаме безлихвени краткосрочни заеми за жилищни подобрения. Обучения за финансова грамотност и управление на бюджет, енергийна ефективност и практически съвети за поддържане на дома и ремонти са в основата на нашата работа%, каза още Бенов.

“Всяка година предоставяме на кандидатите, минали процедура за одобрение, безлихвено финансиране за техни общностни инициативи. Идеята ни е местните проекти да помагат за подобряване на инфраструктурата, пестене на енергия, по-чист въздух и пр", споделиха още от “Хабитат България".

Могат да кандидатстват домакинства от 6 места в страната - Кюстендил, Ракитово, Търговище, Бургас, Сливен и Ботевград. “На тези места разчитаме на партньорите си, които познават обстановката и могат да направят предварителен подбор на кандидатите", каза още Бенов.

“Подпомагаме семейства с относително ниски доходи - месечно до 80% от средния доход. Те действително трябва да докажат належаща нужда от ремонт, че могат да обслужват задължението си въпреки ниските си доходи и то да го обслужват, без да изпадат в крайни затруднения. От 2014 г. до март 2020 г. имахме общо обслужване на портфейла от 97,2% - много малка част от заемите бяха неизпълнени или със закъсняло изпълнение. Сега имаме 100% възвръщаемост - нито един закъснял или неизпълнен заем.

1200 лв е максималният размер на заема. Насърчаваме домакинствата, които са изрядни платци, да кандидатстват за втори и трети заем, за да могат да подобрят жилището си.

Против сме да се дават пари и да се предоставят услуги без ангажименти. При неизпълнение организацията предприема съдебни мерки, независимо колко малко е необслуженото задължение. Между 2014 и 2020 г статистиката сочи, че най-голяма част - 38% от ремонтите, са вътрешни - смяна на подови настилки, плочки, измазване. 21% са заеми за пестене на енергия - смяна на дограма и топлоизолация. 20% са за санитарни нужди - изграждане на баня и тоалетна. 13% за ремонт на покриви. 3% са за прокарване на течаща вода",дадоха още подробности по темата от “Хабитат България".