Съдът заличи Нинова като председател на БСП

Съдът заличи Нинова като председател на БСП

Софийският градски съд заличи Корнелия Нинова като председател на БСП и лице, което представлява партията и на нейно място записа Атанас Зафиров, но само като изпълняващ функциите на председател
С решението си съдът отхвърля искането да впише за нов председател Атанас Зафиров, докато конгресът на партията не проведе избор.
Съдът посочва в решението си, че подалата оставка и съответно заявила искането си за предсрочно прекратяване на правомощията ѝ председател на партията следва да бъде заличена от регистъра като такава. За целта не е необходимо на нейно място да е избран нов председател.
Определеният според Устава на партията заместник-председател, който да изпълнява функциите на председател до провеждането на избора на нов председател следва да бъде вписан в регистъра само като представляващ партията заместник- председател, но не и като председател на партията.
От момента на предсрочното прекратяване на правомощията на председателя до осъществяването на избор на нов председател, партията няма да има избран и съответно вписан в регистъра на политическите партии председател, пише съдът.
Решението може да се обжалва и протестира пред Върховния съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.