С близо 23% повече е печалбата на банковата система у нас в края на февруари

С близо 23% повече е печалбата на банковата система у нас в края на февруари

Печалбата на банковата система в България към края на февруари е 484 млн. лв., съобщи БНБ. Това е с 22,8 на сто повече спрямо реализираната през първите два месеца на 2023 г, припомнят от централната банка.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на февруари 2024 г. възлизат на 90 млн. лв. (при 27 млн. лв. в края на февруари 2023 г.).

През февруари се увеличават кредитите за домакинства (с 654 млн. лв., 1,6 на сто) и за нефинансови предприятия (с 641 млн. лв., 1,3 на сто). Намаление е отчетено при кредитите за други финансови предприятия (с 19 млн. лв., 0,2 на сто) и за сектор държавно управление (със 7 млн. лв., 0,9 на сто).

Спрямо края на януари общите депозити в банковата система намаляват с 270 млн. лв. (0.2 на сто) до 147.1 млрд. лв. Основен принос за динамиката има спадът на депозитите на кредитни институции (с 635 млн. лв., 5,9 на сто), на други финансови предприятия (с 455 млн. лв., 9.9 на сто) и на нефинансови предприятия (с 46 млн. лв., 0,1 на сто).

Същевременно увеличение през месеца отбелязват депозитите на домакинства (със 726 млн. лв., 0,9 на сто) и на сектор държавно управление (със 141 млн. лв., 3,6 на сто).