Ръст на депозитите и на кредитите за домакинствата в края на декември 2023 г. на годишна база

Ръст на депозитите и на кредитите за домакинствата в края на декември 2023 г. на годишна база

Ръст на депозитите и на кредитите за домакинствата и на нефинансовите предприятия в края на декември 2023 г. на годишна база отчитат от БНБ.

Според данните депозитите на нефинансовите предприятия са 43,829 млрд. лв. (23,4 процента от БВП) в края на декември 2023 година. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 9 процента (6,9 процента годишно повишение през ноември 2023 година).

Депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 79,984 млрд. лв. (42,8 процента от БВП) в края на декември миналата година, като те се увеличават с 11 процента спрямо същия месец на 2022 г. (10,5 процента годишен ръст през ноември 2023 г.).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 11,6 процента на годишна база през декември 2023 г. (12 процента годишно понижение през ноември 2023 г.) и в края на месеца достигат 3,726 млрд. лв. (2 процента от БВП), показва статистиката.

Общо в края на декември 2023 г. депозитите на неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) са 127,539 млрд. лв. (68,2 процента от БВП), като годишното им увеличение е 9,5 процента (8,5 процента годишно повишение през ноември 2023 година).

В края на декември 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 89,862 млрд. лв. (48,1 процента от БВП) при 89,217 млрд. лв. към ноември 2023 г. (47,7 процента от БВП). През декември 2023 г. те се увеличават на годишна база с 12 процента (11,3 процента годишно повишение през ноември 2023 г.).

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 6,9 процента на годишна база през декември 2023 г. (6,3 процента годишно повишение през ноември 2023 г.) и в края на месеца достигат 44,004 млрд. лв. (23,5 процента от БВП).

Кредитите за домакинствата и НТООД са 38,396 млрд. лв. (20,5 процента от БВП) в края на декември миналата година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 15,9 процента (14,9 процента годишно повишение през ноември 2023 г.). В края на декември 2023 г. жилищните кредити са 19,901 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 20,5 процента (20 процента годишно увеличение през ноември 2023 г.).

Потребителските кредити възлизат на 16,833 млрд. лв. и се увеличават с 12,3 процента спрямо декември 2022 г. (11 процента годишно повишение през ноември 2023 г.). На годишна база другите кредити (включват сe и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) намаляват с 1,1 процента (1,9 процента годишно понижение през ноември 2023 г.), като достигат 399,5 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 6,8 процента на годишна база през декември 2023 г. (2,8 процента годишно повишение през ноември 2023 г.) и в края на месеца са 453,8 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,462 млрд. лв. (4 процента от БВП) в края на декември миналата година. В сравнение с декември 2022 г. те се увеличават с 25,5 процента (25,8 процента годишно повишение през ноември 2023 г.).