Развитието на медийна грамотност сред учениците ще залегне в проект на МОН

Ноември 15, 2023 - 20:15
Ноември 15, 2023 - 16:16
Развитието на медийна грамотност сред учениците ще залегне в проект на МОН

Кръгла маса на тема "Медийна грамотност" организира днес Съветът за електронни медии. Целта на форума е да бъдат обсъдени политиката и развитието на медийната грамотност в България. В обсъжданията участват представители на министерствата на културата и на образованието, доставчици на медийни услуги, журналисти, експерти.

Това е третият форум, посветен на темата, който се провежда само в рамките на последните две седмици. 

Интересът към медийната грамотност е разбираем, темата е ключова, тъй като според редица статистики страната ни е на едно от последните места по отношение на медийна грамотностразбирана като възможност за достъп до информация и способност на хората за критично мислене и анализиране на тази информация и нейните източници. Проблемът е много сериозен, особено в малките населени места.

В Закона за радиото и телевизията има специални текстове за политиката за медийна грамотност, която съдържа мерки за развитието на умения и знания, позволяващи на гражданите да правят информиран избор за медийното съдържание и медийните услуги. Министърът на културата е този, който инициира и ръководи дейността по изготвяне на национална политика за медийна грамотност, а Съветът за електронни медии работи за развитие на медийната грамотност в сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни, включително с доставчици на медийни услуги, академични среди, организации на гражданското общество и потребители.

Прозрачността, с която работи Съветът за електронни медии, е част от медийната грамотност, подчерта председателят на СЕМ Соня Момчилова:

"Съветът за електронни медии полага усилия свръх възможностите си и отвъд бюджета си, за да не бъдем само в подкрепяща роля, а да бъдем един креативен партньор. В момента работим върху изработване на клипове". 

Основният приоритет е етичната журналистика, заяви членът на СЕМ Габриела Наплатанова:

"Въпреки че в момента е много модерно рубриките за факт чекинг да се промотират, трябва да кажа, че все пак на първо място е етичната журналистика, която цени прозрачността и отговорността, и е съществен елемент в битката за защита на истината в епохата на информационен безпорядък. Журналистите са длъжни да имат независим глас, за да продължат да се борят с дезинформацията, която се шири в социалните мрежи".

Членът на СЕМ Пролет Велкова припомни за инициирана през лятото от Министерството на културата среща за провеждане на едногодишна кампания в две стъпки - първо клипчета и после редакционно съдържание, и постави въпроса за готовността за подписване на общ меморандум:

"Убедихме се около едно - че е добре до подпишем общ документ на страните, които искаме да работим за медийна грамотност. Първата задача, която си поставяме, е да подхванем кампания за присъствието на темата за медийната грамотност в медиите. Говорихме тази кампания да е от две стъпки – първата е да подготвим и излъчим клипове в телевизиите и сайтовете. Втората стъпка е медиите да имат готовността да включат тази тема в своето редакционно съдържание". 

Членът на СЕМ Симона Велева също подчерта, че е важно как ще се действа оттук насетне в чисто оперативен порядък:

а има една заповед на министъра на културата и да се започне работа по национална стратегия, в която да има ясно разписани мерки. Обобщили сме какво се случва на тема медийна грамотност във всички държави. Възложихме и една социология за това къде черпят информация децата на възраст до 18 години. Колко време използват устройства? Дали слушат като фон телевизия?"

Развитието на конкретни умения сред учениците, свързани с медийната грамотност, ще залегне в проект на МОН за дигитализация на обучението по новата Програма „Образование“. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева. Тя заяви, че прави предложение просветното министерство да съпредседателства Консултативния съвет по медийна грамотност. А Ирина Иванчева от Министерството на културата обяви, че темата е взета присърце и сериозно работят по нея:

"Желанието ни е да подредим къщата на медийната грамотност. Ще бъде изготвена заповед с подписа на министъра и работна група има за задача да изработи стратегически документ и да подготви план за действие с конкретни задачи и срокове". 

Комисията за журналистическа етика работи за установяване на стандарти и това има много общо с медийната грамотност, тъй като се занимава с това кои са качествените източници на информация, които да позволят на хората да направят информиран избор, подчерта професор Нели Огнянова:

"Въпросът е във видимостта. Доколко ние се справяме с утвърждаването на тези стандарти? Качествената журналистика се базира на това да е етична и отговорна".

С навлизането на изкуствения интелект и свързаните с него технологии предизвикателствата стават повече – той вече произвежда доста трудно разпознаваеми фалшиви клипове, в които се разпространяват неистини. И дезинформацията, която ни залива от социалните мрежи. Предстоят дни на медийна грамотност през 2024 година, както и много работа на терен, включително с учениците, както и нови изследвания, изработка на клипове и подготовка на специален меморандум. Има очаквания и за адекватни законови промени, които да помогнат. 

Каква е вашата реакция?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow