Развитие по клиниката по детска онкохематология в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ

Развитие по клиниката по детска онкохематология в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ

Министерството на здравеопазването извърши проверка по случая, като осъществи контакт с „Топлофикация София“ ЕАД и с кмета г-н Васил Терзиев. Обяснение бе изискано и от директора на лечебното заведение Любомир Пенев.

По информация на „Топлофикация София“ Клиниката се топлозахранва от абонатна станция, която се намира в основната сграда на болницата, като е констатирано, че на станцията е монтирана система за мониторинг и управление на топлоподаването от външна фирма.

В тази връзка Звено „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването ще извърши проверка в лечебното заведение.

Такава вече е извършена и от Регионалната здравна инспекция – София. Инспектор от Столична РЗИ в рамките на своята компетентност e посетил лечебното заведение днес. На място не е установена липса на течаща топла вода в Клиниката по детска клинична хематология и онкология (КДКХО).

Поради дългото разстояние от абонатната станция до Клиниката, за да потече топла вода е необходимо крановете на батериите да бъдат отворени за по-дълго време.

Проведена е консултация със специалист-инженер, който е представил становище и чертежна схема за изграждане на циркулационен кръг и помпа от абонатната станция до най-близкия вертикален кран, с цел преодоляване на голямата дистанция от абонатната станция до Клиниката.

Предстои представители на специализирана фирма да проведат среща с ръководството на лечебното заведение и да сключат договор за ремонт в най-близки срокове по гореописаните технологични дейности.