Процентът на спестяване на домакинствата нараства

Процентът на спестяване на домакинствата нараства

Данни на официалната европейска статистика Евростат показват, че нивото на спестяванията на домакинствата в еврозоната се е повишило - 15,3% през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с 14,1% през последните три месеца на 2023 г. Това е най-високият процент на спестовност от второто тримесечие на 2021 г. насам.

Увеличението на процента на спестяване на домакинствата в еврозоната се обяснява с нарастване на брутния разполагаем доход с 2,1%, докато потреблението се повиши с 0,8 на сто.

В същото време нивото на инвестициите на домакинствата в еврозоната се понижи леко от 9,6% до 9,5% през първото тримесечие на 2024 г., достигайки най-нисък процент от първото тримесечие на 2021 г.

Това понижение е в резултат на по-слабото увеличение с 1,1% на брутното образуване на основен капитал, докато брутният разполагаем доход нарасна с 2,1 на сто.