Превозвачите получават до 50 млн. лева държавна помощ

Превозвачите получават до 50 млн. лева държавна помощ

Държавата отделя до 50 млн. лева за транспортните предприятия, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Помощта е по одобрената от правителството мярка "Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България".

Целта е да се подпомогне транспортния бранш в страната, тъй като от 2020 г., изпитва затруднения заради пандемията от коронавирус, войната в Украйна и увеличените цени на горивата.

Средствата ще бъдат отпуснати по бюджета на МРРБ след преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2024 г.

Предвижда се помощта да се предоставя под формата на безвъзмездни средства в размер до 4 млн. лв. Размерът на помощта ще е на базата на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от автомобили над 3,5 тона.

От помощта няма да могат да се възползват дружества, които са придобити от по-големи бизнес групи или ако имат наложени санкции.

Помощта ще започне да се предоставя след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предвижда се да се прилага до 30.06.2024 г.