Предложение: Допълнителна стипендия от близо 500 лв. за кандидат-офицери

Ноември 16, 2023 - 08:30
Ноември 15, 2023 - 17:17
Предложение: Допълнителна стипендия от близо 500 лв. за кандидат-офицери

Депутати предлагат допълнителна стипендия от близо 500 лв. за кандидат-офицери. 

Единодушно с 13 гласа „за“ беше приет законопроектът с вносители Христо Георгиев Гаджев, Ивайло Николаев Мирчев, Красимир Георгиев Вълчев, Костадин Георгиев Ангелов, Джейхан Хасанов Ибрямов, Мюмюн Сали Мюмюн и Калоян Тонев Икономов. 

Предлагаме допълнителна стипендия, тъй като проблемът за набора на кандидат-офицери във всички военни университети е огромен и се задълбочава всяка година, каза пред журналисти Христо Гаджев, вносител на текста и председател на комисията по отбрана.

По думите му размерът на стипендията е около 495 лв., което заедно с останалите стипендии би дало възможност на курсантите да получават средства в размера на една минимална работна заплата. Храната, режийните и спането са горе- долу осигурени. Това може да направи професията доста по-привлекателна за младите хора, коментира Гаджев.  

Парламентарната комисия по отбрана прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

С десет гласа „за“ и три „въздържал се“ беше одобрен законопроектът, внесен от Министерския съвет. Сред измененията, които предвижда текстът, са подобряване на ефективността в дейността на Съвета по отбрана чрез оптимизиране на състава;

осигуряване на възможност за провеждане на следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, лекарски асистенти, рехабилитатори, фелдшери и др.) във Военномедицинската академия; осигуряване на гаранции за компенсиране на всички направени разходи от страна на Министерството на отбраната за обучението на военнослужещите чрез поемане на задължение от тяхна страна за изпълнение на военна служба за определен период от време, актуализиране на критериите за възникване на съществуващите задължения и въвеждане на нови;

създаване на условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования от Българската армия с военнослужещи при зачитане интересите на службата и на отделния военнослужещ; отпадане на изискването за ежегодно атестиране на военнослужещите с цел отчитане на спецификата на военната професия.

Каква е вашата реакция?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow