Правителството официално одобри новите студентски такси

Правителството официално одобри новите студентски такси

По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите за редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища за академичната 2024/2025 г.

Най-голяма разлика има при специалностите: “Педагогика и обществени комуникации” и “Информационни науки”.

“Педагогика” задочна форма на обучение е увеличена от 596 лв. на 719 лв. за година. За редовно обучение от 659 лв. на 702 лв.

За направление “Икономика” увеличението е от 650 лв. на 665 лв. на средна база. Задочната форма става от 628 лв. на 708 лв.

“Обществени комуникации и информационни науки” - ръстът е най-голям, като задочната форма става от 447 лв. на 648 лв.

Над 143 870 студенти ще плащат по-високи такси. Увеличението засяга само студентите, които учат “държавна поръчка”, но със сигурност промяната в тези такси ще рефлектира и върху платената форма на обучение.