Пожизнени награди за 136 музиканти и певци

Пожизнени награди за 136 музиканти и певци

Предложение за отпускане на пожизнени държавнипарични награди за особени заслуги към българскатадържава и нацията слага край на дългогодишната темас изгорялите документи на „Концертна дирекция“.

След внесено искане от Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“, което е единствения представител на независимия музикален сектор в България, народни представители от всички политически сили се обединиха за отпускане на пожизнени пенсии на 136-ма музиканти, певци и технически персонал, за които липсват документи от дейността им в „Концертна дирекция“.

Предложението е подписано от Бойко Борисов, Тома Биков и Деница Сачева и обедини народните представители от всички политически групи още в Комисията по култура и медии.

Средствата ще са разделени в две категории, едните по 500 лв/месечно, а втората група по 350 лв/месечно.

„От името на всички членове на Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ /СНАМП/ изказвам огромна благодарност към вносителите на предложението и към всички народни представители и министерството на културата за единомишленатаподкрепа и признанието на нашия труд.

Това е ясен знак, че културата и изкуството на българските творци наистина могат да обединят всички политически сили в подкрепа на общите ни национални ценности.

С моите колеги си говорихме, че признанието, което получаваме днес от държавните ни институции е лично удовлетворение, но то е важно и за обществото ни.  Посвещаваме го на именитите ни колеги, които също прославяха България – Борис Годжунов, Петър Гюзелев, Борислав Грънчаров, проф. Захари Георгиев, Георги Минчев, Константин Атанасов, Цветан Владовски, Асен Гаргов, Петър Славов, Чавдар Панев,които за съжаление не дочакаха тези пенсии, но ни даваха увереност, че нашия принос в сферата на културата ще бъде оценен достойно.“ – сподели Пейо Пеев – председател на Сдружението.

В Комисията по култура и медии, в подкрепа на колегите си присъстваха още Петя Буюклиева, Камелия Тодорова, Росица Ганева и Галя Георгиева от СНАМП, които изказаха също благодарност и споделиха, че днешното признание е важен стимул и за всички млади български творци, за които музиката и изкуството е призвание.

Компенсациите се отпускат за изключителнитепостижения на посочените музикални дейци и цялостния им принос в областта на културата, а изпълнението на решението на НС се възлага наминистъра на културата. От години се води борба заотпускането на тези така наречени „персонални пенсии“ за изтъкнати дейци на културата – най-вече музиканти, певци, композитори, чиито документи за трудов стаж и осигуровки бяха изчезнали още преди години следпожар в архивите на Концертна дирекция. Така те неможеха да докажат документално, че са работили и сасе осигурявали.

С внесения проект на решение се цели да бъдаткомпенсирани всички лица, работили и упражнявалипрофесията си като щатни служители на някогашнотоДържавно обединение "Музика", за които е установеналипса на официални документи относно трудов стаж в държавните архиви, посочва се в мотивите. "Предлагаме чрез приемането на решението заотпускане на държавни парични награди за особенизаслуги към българската държава и нацията да изразимзаслуженото признание към музикалните дейци и техните екипи, прославили името на България посвета", пише още в предложението.