Последният римлянин се е родил в Силистра

Последният римлянин се е родил в Силистра

Това е Флавий Аеций

Един специален български град играе важна роля в историята на Римската империя, след това във Византия и България. Той е мястото, където се е родил един от най-известните римски военачалници, познат с прозвището "последният римлянин", пише Актуално. Открийте повече за този български град.

Къде е роден "последният римлянин"?

Това е град Силистра. Това специално място е наследник на богата история още от времето на древните траки. През 106 година след Христа, по заповед на император Траян, намиращото се там селище е завзето и на неговото място се създава град Дуросторум. Там е разположен елитният XI Клавдиев легион, съществуващ още от времето на Юлий Цезар.

Дуросторум е разположен на външната граница на Римската империя, която следва течението на река Дунав, за да предпази империята от нападения на племената. Градът е поставен върху "Пътя на народите", което усложнява защитата му. В края на IV век той става самостоятелен град в империята. Флавий Аеций, наричан "последният римлянин", се ражда точно тук. Той е един от най-успешните римски военни лидери в залеза на Римската империя, побеждавайки великия хунски вожд Атила в битката при Каталунските поля през 451 година. Аеций умира през 454 година, а само 20 години по-късно Рим пада в ръцете на "варварите".

Силистра - царският град

Въпреки че Силистра не е бил столица нито на България, нито на Византия, този град е с изключително стратегическо значение. Много български владетели го ползват за своя резиденция и поради тази причина често е определян като царския град. По времето на хан Омуртаг се вярва, че е построен Дунавският дворец, който е служил на много български владетели. През 896-897 година цар Симеон е намерил убежище там. Смята се, че един от най-успешните български владетели е притиснат до крайните си граници от нападението на маджарите и на практика прави Силистра (Дръстър) своя столица. През 927 година, когато българската патриаршия е призната от Византия, патриарх Дамян прави Силистра своя резиденция, което продължава чак до 971 година.

Османската империя

Дори по време на Османската империя, Силистра запазва своята значимост. Става център на Силистренския вилает, който обхваща територии от цели четири държави - България, Румъния, Молдова и Украйна. Силистра е най-силният и важен град в рамките на четириъгълника - Силистра, Русе, Шумен, Варна.

През 1828 година градът бива превзет от руските войски, които го контролират до 1833 година, когато той отново попада в Османската империя, след края на войната между двете империи. Тази ситуация изисква градът да бъде значително укрепен и по този начин да се спре евентуално руско нападение. Поради тази причина и по време на Руско-турската война през 1877-1878 година, той въобще не бива атакуван от руските войски. Руското командване решава да направи заблуждаваща маневра, че отново ще мине през него, а реално прави десента си при Свищов.

Между България и Румъния

Силистра се завръща в границите на България след Освободителната война, но престоят му не е продължителен. След Букурещкия мирен договор от 1913 г., градът попада под румънско управление. Това изключително неблагоприятно влияе върху него и целия регион, които срещат сериозно пренебрежение в чуждата държава. С Крайовската спогодба се отстранява тази несправедливост и Силистра се завръща в границите на нашата страна.