Общото пазарно производство в ЕС и еврозоната бележи ръст през април

Общото пазарно производство в ЕС и еврозоната бележи ръст през април

През април общото пазарно производство се е увеличило в ЕС и еврозоната, съответно с 0,7 и 0,3 на сто, в сравнение с предходния месец, сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

Индексът на общото пазарно производство (TMPI) е композитен индикатор, съставен от четири краткосрочни бизнес показателя, покриващи по-голямата част от пазарната икономика - производството в промишлеността, строителството и услугите, както и индексът за оборота за дистрибутивната търговия.

В сравнение със същия месец на предходната година общото пазарно производство се е увеличило с 1,1 на сто в ЕС и с 1 на сто в еврозоната. В ЕС това е свързано с ръст на производството на услуги - 4,2 на сто и търговията – ръст 2,2 на сто, докато промишленото производство и строителството отбелязват спад, съответно с 2 и 0,9 на сто.