Нарастване на строителството в ЕС при слабо понижение в България в края на 2023 г.

Нарастване на строителството в ЕС при слабо понижение в България в края на 2023 г.

Продукцията в строителния сектор на ЕС и в частност на еврозоната се повиши в края на 2023 г. за пръв път от септември насам, докато строителството в България се сви за четвърти пореден месец, показват данни на Евростат.

Строителството в ЕС се повиши през декември с 1,3% спрямо ноември, когато се сви с 0,5%, докато в еврозоната продукцията в строителството нарасна с 0,8% след понижение с 0,4% през единадесетия месец на отминалата година.

Най-силен ръст през декември отбеляза строителството в Румъния (скок с 10,3%), следвана от Полша (с 8,5%) и Унгария (с 5%), докато най-голям спад на продукцията в строителството беше отчетен в Словакия (понижение с 10%), Германия (с 3,4%) и Австрия (с 1,9%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през декември 2023 г. с 2,4% след спад с 1,9% през ноември, докато в рамките на еврозоната строителството нарасна с 1,9%, заличавайки аналогичен спад месец по-рано.

Най-силен ръст на годишна база в строителството през декември беше отчетен в Румъния (скок с 30,7%), Полша (с 18,9%) и Белгия (с 10,7%), докато най-солиден строителен спад отбеляза Словакия (понижение с 10,4%), Австрия (с 8,7%) и Швеция (с 6,1%).

Според същото проучване на Евростат строителството в България през декември 2023 г. се понижи с 0,5% спрямо ноември, когато се сви с 1,3%. Това представлява намаляване на строителството за четвърти пореден месец (от септември 2023 г. насам). Само три други страни-членки на ЕС отчетоха по-голямо свиване в строителството през последния месец на миналата година.

Продукцията в българското строителство на годишна база се понижи през декември 2023 г. с 3,5% след спад с 3,1% през ноември,  отбелязвайки намаление за седми пореден месец.