На пътя живота е с предимство: Пунктовете за технически прегледи до 22 юли не свързали се с ИААА ще бъдат затворени

На пътя живота е с предимство:  Пунктовете за технически прегледи до 22 юли не свързали се с ИААА  ще бъдат затворени

Крайният срок за свързване на уредите във всички пунктове за технически прегледи към информационната система на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е до 22 юли 2024 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Оттогава данните от техническите средства за измерване ще постъпват автоматично по електронен път в „Автомобилна администрация“. След тази дата дейността на всички пунктове, които не са изпълнили условията, ще бъде преустановена.

От Министерството припомнят, че с цел повишаване качеството на техническите прегледи и завишаване на контрола, през октомври 2023 г. бе изменена Наредба № Н-32, с която се въвеждат новите изисквания. Съгласно промените е необходимо да бъде инсталиран софтуер, одобрен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, чрез който в момента на прегледа резултатите от измерванията да се изпращат електронно в агенцията. До сега от 1093 пункта на територията на цялата страна, 544 вече предават данните автоматично. 

От 22 април 2024 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава разрешения на нови контролно-технически пунктове само ако вече са осигурили електронно предаване на резултатите от измерванията към информационната система.

БТА припомня, че от Министерството на транспорта и съобщенията предложиха промени, които предвиждат кандидатите за водачи да се явяват на изпит не повече от 4 пъти в рамките на 6 месеца от приключване на съответното обучение. При неуспешно полагане на изпита в посочения срок кандидатът ще преминава ново обучение.