Министърът на културата Кръстьо Кръстев и кметът на Община Хасково Станислав Дечев проведоха работна среща

Министърът на културата Кръстьо Кръстев и кметът на Община Хасково Станислав Дечев проведоха работна среща

Министърът на културата Кръстьо Кръстев и кметът на Община Хасково Станислав Дечев проведоха работна среща. В разговорите участваха зам.-министърът на културата Амелия Гешева, началникът на кабинета на министъра Весела Щерева и директорът на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ Елиянка Михайлова, както и ръководителите на културните институти в общината - ДКТ „Иван Димов“, РИМ - Хасково, РБ „Хр. Смирненски“, Художествената галерия, диригентите на Камерния, Духовия и Народния оркестър при Община Хасково, директори на музеи и театри от областта, представители на неправителствени организации.

„Министерството на културата и Община Хасково имаме ползотворен работен диалог. Днес набелязахме някои конкретни неща, които трябва да изпълним“, каза министър Кръстьо Кръстев. Той благодари на кмета Станислав Дечев за това, че проявява инициативност и има позитивно отношение към културата. Двамата обсъдиха възможността за създаване на Общински културен институт в Хасково. „Радвам се, че имаме подкрепата на Министерството, за да създадем Общински културен институт. В него ще бъдат трите оркестъра – Камерен, Народен и Духов. С тази структура творците ни ще имат възможност да кандидатстват по проекти за финансиране на дейности. Община и държава ще си партнираме. Ние ще продължим да издържаме оркестрите, а през Министерството на културата те ще кандидатстват по проекти, за да развиват дейностите си“, съобщи кметът Станислав Дечев.

Зам.-министърът на културата Амелия Гешева благодари за Община Хасково за подхода при подпомагане на културните дейци чрез програма „Културни инициативи“ и призова за по-голяма активност от страна на творците. Тя уточни, че предстоят промени в Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища, с цел синхронизация, установяване на единен библиотечен стандарт и регламентиране на читалищните библиотеки.

По-рано днес министърът на културата Кръстю Кръстев, заместникът му Амелия Гешева, началникът на кабинета му Весела Щерева и директорът на дирекция „СИХО“ в МК Елиянка Михайлова се срещнаха с областния управител на Хасково Гинка Райчева и с кметове на общини от областта. С тях обсъдиха широк кръг от въпроси и проблеми във всички сектори на културата, приоритетите в сферата, бяха поети и конкретни ангажименти.

След срещата с Областния управител и с кметовете от Област Хасково министърът на културата Кръстю Кръстев коментира пред представители на медиите, че са били обсъдени проблемите и приоритетите във всички сектори на културата и как те да бъдат подредени в програми. Министър Кръстев посочи, че е запознал участниците в срещата с бюджета на Министерството за настоящата година и е поел ангажименти с конкретни казуси, свързани с опазване и развитие на културни обекти и наследство -

като например такива, в които има проблеми с достъпа заради лоша пътна

инфраструктура.

От своя страна зам.-министърът на културата Амелия Гешева коментира, че в рамките на месец се очаква да бъде прието постановлението за т. нар. стандарти за делегираните дейности, в които влизат и заплатите. „Очаква се индикативно увеличение на стандартите с 18 процента, което касае дейността на библиотеките и музеите в страната. Забавяне на заплатите няма.“, поясни зам.-министър Гешева. Тя добави, че с отделно постановление ще бъде оформена програмата на Министерството на културата за читалищната дейност, която бе обсъдена с Областния управител и с кметовете - включително и механизмите за това как в държавния бюджет да бъдат предвидени средства за читалищни сгради.

Зам.-министър Гешева отбеляза още, че се върви към създаване на модели за археологическото наследство, в което влизат и 33-те археологически резервата. Тя коментира и възможностите, които дават интегрираните териториални инвестиции в новия програмен период, където общините могат да работят по проекти заедно с Агенция „Пътна инфраструктура“ за улесняване на достъпа до културни обекти.