Министър Цоков разпореди да няма надписи, забраняващи достъпа на родители до училищни сгради

Министър Цоков разпореди да няма надписи, забраняващи достъпа на родители до училищни сгради

Министърът на образованието и науката Галин Цоков даде указание на Регионалните управления на образованието да се премахнат надписите, забраняващи достъпа на родителите до училищните сгради.

От МОН уточняват, че практиката за поставянето им е изключение и тя не се прилага масово, но на входовете на  някои училища в страната все още могат да се видят съобщения като „Родителите до тук“, "Забранен достъп за родители“ и др. „Това е практика, която незабавно трябва да бъде прекратена, защото дава погрешен сигнал към обществото”, подчертава министър Цоков.

В указанията си  той напомня , че обучението, възпитанието и социализацията дават резултати, когато директорите на образователните институции работят в партньорство с родителите.