Масово недоволство в Добрич след предложение за закриване на гимназиалния курс в три училища

Масово недоволство в Добрич след предложение за закриване на гимназиалния курс в три училища
Предложение на Регионалното управление на образованието в Добрич за държавния план-прием за следващата учебна година предизвика масово обществено недоволство през последните дни в областния център. 
Според инспектората се налага закриването на гимназиалния курс в три от големите училища в Добрич и преобразуването им в основни. Предложението засяга училищата "Петко Рачов Славейков", "Димитър Талев" и "Любен Каравелов", където в момента се обучават след седми клас по една паралелка в профилите изучаване на чужди езици и софтуерни и хардуерни науки. 
И в трите училища започна подписка в защита на гимназиалния курс, а днес от 15.00 часа в Община Добрич ще се проведе работна среща по темата. 
Област Добрич, според последното преброяване на населението, е втората след Видин по темпове на обезлюдяване. Причините за това са предимно икономически и са вследствие на тенденцията за все по-неглижираните проблеми не само на Северозапада, но и на Североизтока. С намаляването на децата логично от години се предприе стъпка и по закриването на гимназиални паралелки в редица училища. Регионалният инспекторат на образованието в Добрич е длъжен да се съобразява с изискванията на образователното министерство, както и с реалния брой ученици, формирайки държавния план-прием. 
Директорите на засегнатите училища обаче са категорични, че спазвайки тази нормативна база и методика, даваме още една основателна причина за емиграция от Добрич, а именно – липсата на качествено образование според предпочитанията на завършващите седми клас.
В училище "Любен Каравелов" в паралелката по софтуерни и хардуерни науки се обучават максималният брой деца – 26, които се запълват още на първо класиране, посочи директорът му Светла Иванова. Тя предупреди, че това ще доведе до освобождаване на педагогически кадри. 
"Проблемът е като лавина, която ще доведе до много страшни последици за целия град, не само за образованието. Не можем да сечем клон, на който седим, и нещо, което работи".
Директорът на другото засегнато от предложението училище "Димитър Талев" – Весела Панчева, заяви, че не е имало никакво предварително обсъждане. Тя постави редица въпроси и призова властимащите и всички, които имат отношение по въпроса, да посетят училището и да видят дали учениците от 12 клас са на училище. Чии интереси обслужваме, попита тя. 
Тези въпроси зададохме и към началника на РУО Добрич Светлана Василева.
Водещият фактор при формирането на план-приема за държавните училища, по думите ѝ, е броят на учениците, материално-техническата база и кадрите в образователните институции. Тя също се притеснява от ефекта, до който ще доведе решението:
"Такъв един процес е твърде болезнен, но за съжаление понякога се налага и такива решения да се вземат". 
Този процес не зависи само от РУО, тази дискусия трябва да се проведе, категорична е Василева. 
Ученици и родители от трите училища вече са започнали подписки в защита на гимназиалния си курс. Те споделиха, че няма да допуснат подобно "обезкървяване", по техни думи, на Добрич и в случай, че идеята на РУО бъде реализирана, ще бъдат принудени да мислят за преместване в други по-големи градове.
Днес в 15.00 часа е организирана в Община Добрич среща по темата, на която трябва да присъстват всички засегнати страни. А въпросът дали демографската криза води до закриване на паралелки, а оттам и на училища или закриването на училища води до демографска криза, остава. На него трябва да се отговори с ясна визия за развитие, която да засяга трите основни фактора за добър начин на живот – достъп до качествени здравеопазване и образование и трудова заетост.