"Културно в 6 с Даниел" представя Божана Славова: "Изкуството е промяна!"

"Културно в 6 с Даниел" представя Божана Славова: "Изкуството е промяна!"