КЕВР утвърди новата цена на газа

КЕВР утвърди новата цена на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди окончателно цена на природния газ за април в размер на 58,84 лв./мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. 

На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Тя е с малко над 2 на сто по-висока от действащата през март, която беше в размер на 57,59 лева за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Решението на комисията е взето на закрито заседание след извършен анализ на внесените днес от обществения доставчик актуални данни, формиращи цената на природния газ. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 март 2024 г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,07 на сто от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво, посочват от регулатора. 

"Булгаргаз" е сключил за този месец договор за доставка на втечнен природен газ с търговец от региона след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ "Чирен".