Кандидатът за ректор проф. Георги Вълчев: Трябва да съхраним интелектуалния потенциал на СУ

Ноември 9, 2023 - 22:15
Ноември 9, 2023 - 20:34
Кандидатът за ректор проф. Георги Вълчев: Трябва да съхраним интелектуалния потенциал на СУ

Основният приоритет, който ще отстоявам, е да съхраним човешкия и интелектуален потенциал на Софийския университет "Св. Климент Охридски", защото навлизаме в трудни времена, вещаещи намаляване на броя на студентите. Това каза кандидатът за ректор на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев пред академичната общност, представяйки своята програма за развитие на висшето училище. Неговата кандидатура е издигната от Факултетния съвет на Философския факултет.

Той отбеляза, че по обективни причини студентите ще намаляват и колкото да се работи за качеството на висшето образование, и да се повишават стандартите, и научноизследователската дейност, ще го има проблемът с намаляващия брой студенти.

Една от първите ми задачи ще е да участваме в изработването на нова система за финансиране на висшето образование, защото, ако продължи този начин на финансиране, ситуацията се отразява навсякъде зле - във всички висши училища, не само в Софийския университет, каза проф. Вълчев. Той заяви, че ще инициира и ще участва активно в изработването на такава нова система, която да позволи всичко добро, създадено в отделните факултети и звена, да бъде съхранено, но трябва да се потърсят и други пътища за увеличаване на студентите, защото Софийският университет е лидер във висшето образование в България и не дава по-лошо образование от средноевропейските университети.

Трябва да създадем нашите програми на английски или на друг език, за да можем да сме готови да приемаме чуждестранни студенти съвсем спокойно - да се обучават в нашите факултети, каза проф. Георги Вълчев. Той коментира, че в глобален мащаб проблемът с чуждестранните студенти става изключително актуален и СУ трябва да изработи адекватна, последователна политика, защото има интерес от студенти в чужбина.

Когато говорим за промяна на модела на финансиране, означава, че трябва да се промени заплащането на преподавателския труд, което към момента е унизително, такова е и заплащането на работещите в администрацията на Софийския университет, каза проф. Вълчев. Той подчерта, че заплащането на преподавателския труд ще е един от водещите му приоритети. "Мога да обещая да повишим два пъти заплатата, не е проблем, не мога да ви кажа каква ще е инфлацията обаче", заяви кандидатът за ректор на СУ пред академичната общност.

Финансирането в този нов модел трябва да ни позволява да поддържаме и да обновяваме материалната си база, отбеляза проф. Георги Вълчев и уточни, че това сега става основно по проекти. "Ще отстоявам тезата, че проектното финансиране не може да измести нормалното финансиране за издръжката на учебната дейност във висшите училища и специално в Софийския университет", увери кандидатът за ректор. 

Проф. Георги Вълчев акцентира на факта, че "СУ има статут на изследователски университет и това дава възможност да се поиска съответното финансиране, което не се случва по начина, по който е било замислено първоначално". Това ще ни даде "глътка въздух, докато се водят тези разговори за промяна на модела на финансиране", каза още кандидатът за ректор. 

Той говори също за статута на студентите, които са част от академичната общност. Стипендиите им са изключително ниски и ако България иска да привлича млади хора, ако не иска те, да са принудени да отделят повече време за работа, а не за знания, политиката за материалните стимули на студентите и докторантите, трябва да се промени, заяви проф. Вълчев. Той каза, че трябва да се намали бройката на отпадащите студенти, както и да се създаде звено за акредитациите. Време е редовната доктурантура да стане четиригодишна и да се повиши заплащането на докторантите, заяви кандидатът за ректор на Софийския университет. 

През 1988 г. Георги Вълчев завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски", магистър е по история, с втора специалност "Философия". През 1998 г. получава образователната и научна степен "доктор" в Софийския университет, в Центъра по културознание.

От декември 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение.

Бил е заместник-декан е на Философския факултет по учебната дейност (2011-2015 г.). Ръководител е на Катедра "История и теория на културата" (2011-2019 г.). Научен секретар е на Катедрата "История и теория на културата" (2003-2011 г.). Ръководител е на магистърската програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство". Член е на Факултетния съвет на Философския факултет от 2011 г. и на Академичния съвет на Софийския университет от 2019 г.

Каква е вашата реакция?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow