Излезе първото класиране в УНСС, записването на новоприетите студенти е от 10 до 13 юли

Излезе първото класиране в УНСС, записването на новоприетите студенти е от 10 до 13 юли
УНСС, библиотеката

От 10 до 13 юли започва записването след първо класиране на новоприетите студенти.

Резултатите от класирането вече са видими в онлайн профилите на кандидат-студентите.

Записването се извършва онлайн, в УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А)  и в РЦДО – Хасково (за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение), съобщават от пресслужбата на  университета.

При онлайн записване кандидат-студентът  трябва да има регистрация в системата Evrotrust и след влизане в нея да подпише с облачния си електронен подпис идентификационен документ в мобилното приложение Evrotrust. 

Необходимо е да избере дали желае да получи единична или комплексна електронна студентска книжка (комбинирана с банкова карта и картата AIESEC, която дава възможност на студентите да ползват различни намаления както в страната, така и в чужбина - в музеи, БДЖ, заведения и др.), дали желае да бъде здравно осигуряван от УНСС, както и да заплати първата семестриална такса и таксата за издаване на електронна студентска книжка. 

Записването на новоприетите студенти може да се направи и на място  в сградата на УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А), и в РЦДО – Хасково. 

Документите, които са необходими за записването на място, са: диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя; документи за записване на новоприети студенти по образец (от книжарницата на УНСС) с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване; документ за внесена такса за обучение, преведена по банкова сметка на УНСС.  

Таксата може да се заплати и на място на ПОС терминал. 

Новоприетите студенти могат да се запишат в периода от 10 до 13  юли (събота) включително от 8.00 до 16.30 ч.

На 16 юли 2024 г. ще бъде обявено второто класиране с резерви, което се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране. 

Класирането се извършва в следния ред: класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първото класиране.

Класираните кандидат-студенти при второто класиране могат да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват в следващото класиране. Те могат да изчакат и трето класиране и при наличие на свободни места да преминат в посочена по-напред специалност. Класираните кандидат-студенти могат да подадат и заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност, като записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането.

Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващо класиране.

Записването след второто класиране е от 17  до 19 юли 2024 г. включително.


Важно! Заявления за класиране за прием платено обучение могат да бъдат подавани през целия период до обявяването на класирането, както и по време на допълнителния прием. Заявлението трябва да е адресирано до ректора на УНСС и да бъде подадено на място или чрез системата „Уеб-прием“, като това е валидно за прием по първо желание за всички 53 специалности, предлагани в УНСС, без приема в ОКС „магистър“ за специалност „Право“.