И ВМА с безплатни консултации от кардиолози в Световния ден за борба с хипертонията

И ВМА с безплатни консултации от кардиолози в Световния ден за борба с хипертонията

Военномедицинска академия (ВМА) се включва в националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя.”, организирана от Българска лига по хипертония във връзка със Световния ден за борба с хипертонията.

На 15 май от 10.00 до 16.00 часа, в специално изградена конструкция пред сградата на ВМА ще бъдат извършвани безплатни консултации от специалисти-кардиолози. Не се изисква предварително записване или направление от личен лекар.

Целта на инициативата е да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.

По време на предходните четири години на скрининговата кампанията „Май месец за мерене“ в България – 2019, 2021, 2022 и 2023 година, са скринирани над 15 000 българи.

Пропорцията хипертоници, дефинирана като измерени стойности на артериално налягане над 140/90 mmHg по време на скрининга или приемащи терапия достига 74.3%, като контролирани хипертоници на фона на провеждана терапия са 46%, респективно 34.8% от скринираните индивиди.

От лечебното заведение отбелязват, че няколко неща правят впечатление.

Сред тях са нарастващата честота на новоустановена хипертония сред определени групи като млади мъже и жени на средна възраст 35-65 г.; съпъстващият товар от допълнителни рискови фактори, наличен още от ранна възраст тютюнопушене, наднормено телесно тегло, консумация на алкохол и липса на физическа активност;нарастващата тенденция за липса на адекватен контрол на артериалното налягане, независимо от провежданата терапия (40.7% срещу 38.5% в предходни кампании).