Държавният дефицит на страните от ЕС и еврозоната расте през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Държавният дефицит на страните от ЕС и еврозоната расте през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Дефицитът на консолидирания държавен бюджет, представен като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), е възлизал на 4 на сто в ЕС и 4,1 на сто в еврозоната през четвъртото тримесечие на миналата година. В сравнение с предходното, трето тримесечие, дефицитът на консолидирания държавен бюджет расте с 0,5 процентни пункта както в ЕС, така и във валутния съюз. Това разкриват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Сезонно коригирани държавни приходи и разходи

През четвъртото тримесечие общите държавни приходи в ЕС са били 46,2 на сто от БВП, колкото бяха и през третото тримесечие. Сезонно изгладените общи приходи в ЕС са се увеличили с около 30 милиарда евро в сравнение с третото тримесечие.

Общите държавни разходи в ЕС са представлявали 50,2 на сто от БВП, нараствайки спрямо 49,7 на сто от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са се увеличили с около 54 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие.

За същия период общите държавни приходи в еврозоната са били 46,6 на сто от БВП, намалявайки леко в сравнение с третото тримесечие (46,7 на сто). Това се дължи на увеличение на сезонно коригираните общи приходи на правителството в абсолютно изражение, както и на сравнително по-силно увеличение на номиналния БВП.

Сезонно коригираните общи приходи в еврозоната са нараснали с около 21 милиарда евро в сравнение с третото тримесечие на 2023 г. Общите държавни разходи в еврозоната са представлявали 50,7 на сто от БВП, или с 0,5 процентни пункта над предходното тримесечие, поради увеличение на сезонно коригираните общи държавни разходи с около 42 милиарда евро.

В ЕС общите държавни приходи са били 46,2 на сто от БВП през четвъртото тримесечие на 2023 г., без промяна в сравнение с предходното тримесечие. Сезонно изгладените общи приходи в ЕС са скочили с около 30 милиарда евро в сравнение с третото тримесечие. Общите държавни разходи в ЕС са били 50,2 на сто от БВП, което е увеличение в сравнение с 49,7 на сто от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са се увеличили с около 54 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие.

България е регистрирала държавен излишък от 3,6 на сто от БВП през четвъртото тримесечие на миналата година, показват още сезонно изгладените данни на Евростат. Това е първи тримесечен излишък за държавния бюджет на страната за 2023 г., като през третото тримесечие бе отчетен дефицит в размер на 5,5 на сто от БВП.

През октомври – декември 2023 г. България отбелязва и най-голям излишък на консолидирания държавен бюджет, изразен като дял от БВП, от всички страни в ЕС, за които има налични данни. След страната ни с най-големи излишъци по държавния бюджет в ЕС са били Дания (+2,6 на сто от БВП) и Ирландия (1,3 на сто от БВП).

Дефицит на консолидирания държавен бюджет през цялата 2023 г.

Съотношението на държавния дефицит към БВП за цялата 2023 г. в ЕС е достигнало 3,5 на сто, докато през 2022 г. бе 3,4 на сто. За същия период в еврозоната съотношението държавен дефицит/БВП е намаляло от 3,7 на сто през 2022 г. до 3,6 на сто през миналата година.

През 2023 г. всички страни членки на Евросъюза, с изключение на Кипър и Дания (+3,1 на сто за всяка), Ирландия (+1,7 на сто) и Португалия (+1,2 на сто), отчитат дефицити по консолидираните си държавни бюджети, а най-големи те са били в Италия (-7,4 на сто), Унгария (-6,7 на сто) и Румъния (-6,6 на сто). Единадесет членки на ЕС са имали дефицити, по-високи от 3 на сто от БВП.

В България държавният дефицит, изразен като процент от БВП, е намалял до 3,454 млрд. лева през 2023 г. (-1,9 на сто от БВП), спрямо дефицит от 4,863 млрд. лева през 2022 г. (-2,9 на сто от БВП).

По-рано днес предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) разкриха, че в България институционален сектор "Държавно управление" е бил с бюджетен дефицит от 3,454 млрд. лв., или 1,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 3,375 млрд. лв., или 1,8 на сто от БВП.

Подсектор "Местно управление" е реализирал дефицит от -201 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" излишък от 121 млн. лева, отчете НСИ.