Десетокласниците имат час и половина за решаването на задачите в националното външно оценяване по математика

Десетокласниците  имат час и половина за решаването на задачите в  националното външно оценяване по математика

Над 54 000 десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес.

Изпитът се провежда в 1017 училища, ангажирани са близо 14 000 квестори.

Изпитът по математика започва в 8.00 ч. Тестът съдържа общо 17 задачи, 15 от тях са с избираем отговор. За решаването на останалите две задачи с разширен свободен отговор, ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Учениците имат 90 минути. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.