Депутатите ще изслушват вътрешния министър в оставка за Мартин Божанов - Нотариуса

Депутатите ще изслушват вътрешния министър в оставка за Мартин Божанов - Нотариуса

Депутатите ще изслушат вътрешния министър в оставка Калин Стоянов относно дейността на Мартин Божанов - Нотариуса. Парламентът прие това да е точка втора за заседанието в четвъртък. Тази част от заседанието ще бъде закрита, поради обсъждането на класифицирана информация.

Предложението, внесено от Корнелия Нинова от „БСП за България“ за разглеждане на проект на решение за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, беше отхвърлено.

Парламентът гласува трета точка в четвъртък да бъде обсъждането на проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ "Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България", внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“. 

Според правилника за работа на Народното събрание в първия петък на всеки месец има блиц контрол. Предвиден е и редовен петъчен парламентарен контрол.