Брутният външен дълг на България през април спада на годишна база

Брутният външен дълг на България през април спада на годишна база

Брутният външен дълг на страната в края на април възлиза на 43,140 млрд. евро (42,6 процента от прогнозния БВП), съобщават от БНБ. Това е с 891,6 млн.евро (2 процента) по-малко в сравнение с април 2023 г. (44,032 млрд. евро, 46,9 процента от БВП).

В края на април краткосрочните задължения са 7,283 млрд. евро (16,9 процента от брутния дълг, 7,2 процента от БВП) и се понижават с 441 млн. евро (5,7 процента) на годишна база (7,723 млрд. евро, 17,5 процента от дълга, 8,2 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 35,857 млрд. евро (83,1 процента от брутния дълг, 35,4 процента от БВП), като намаляват с 450,6 млн. евро (1,2 процента) спрямо края на април 2023 г. (36,308 млрд. евро, 82,5 процента от дълга, 38,6 процента от БВП).

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на април е 10,430 млрд. евро (10,3 процента от БВП). Спрямо края на април миналата година (9,555 млрд. евро,10,2 процента от БВП) той нараства с 875,5 млн. евро (9,2 процента).

Външните задължения на Централната банка са 1,987 млрд. евро (2 процента от БВП). Те намаляват с 1,7 млн. евро (0,1 процента) спрямо края на април 2023 г. (1,989 млрд. евро, 2,1 процента от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 6,113 млрд. евро (6 процента от БВП). Те се понижават с 351,6 млн. евро (5,4 процента) на годишна база (6,4646 млрд. евро, 6,9 процента от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 11,863 млрд. евро (11,7 процента от БВП). Те нарастват с 8,7 млн. евро (0,1 процента) спрямо същия месец на миналата година (11,8547 млрд. евро, 12,6 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,745 млрд. евро (12,6 процента от БВП) в края на април, което е с 1,422 млрд. евро (10 процента) по-малко спрямо края на април 2023 г. (14,168 млрд. евро, 15,1 процента от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 29,5 процента към края на април при 32,2 процента през същия месец на 2023 г., показват данните.