Breaking News 24/7: На живо от Народното събрание. Извънредно пленарно заседание.

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски и група народни представители, 1.8.2023 г.).

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 49-354-01-86

Доклад - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 49-353-03-43, Комисия по правни въпроси

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (Вносители: Кирил Петков, Бойко Борисов, Делян Пеевски и група народни представители, 1.8.2023 г.).

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие 49-354-01-87

Доклад - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие 49-353-03-41, Комисия по правни въпроси

Ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 21 юли 2023 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 147 от от 1 август 2023 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

Указ - Указ № 147 от 01 август 2023 г. на Президента на Република за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт 49-301-00-3, Президент

Доклад - Указ № 147 от 01 август 2023 г. на Президента на Република за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт 49-

353-03-42, Комисия по правни въпроси