BP настоява за преразглеждане на правилата на ЕС за биогорива

BP настоява за преразглеждане на правилата на ЕС за биогорива

Петролният гигант BP Europe настоява за преразглеждане на правилата на ЕС за биогорива, алтернативи на изкопаеми горива, произведени от култури, животински мазнини и отпадъци.

Идеята е да се допуснат повече култури в определението на ЕС за „модерни“ биогорива, които могат да се използват за авиацията, предава Euractiv.

Като част от своята „Зелена сделка“ ЕС се надява да намали емисиите от транспортния сектор с 90% до 2050 г., задача, която се оказва трудна, тъй като неограничената мобилност в рамките на блока се счита за ключово обществено постижение.

Следователно ключов стълб на целите е използването на алтернативни течни горива, като биогорива или синтетични горива, произведени с водород, известни като електронни горива.

Но тъй като инвестициите в по-новата технология за е-горива досега не са се материализирали в достатъчен мащаб, а другите суровини за производството на биогорива са ограничени, BP се надява на по-гъвкав подход, който ще разшири критериите за това какво може да бъде считано за „усъвършенствано“ биогориво.

Суровината, особено отпадъците, е ограничена. Но производството на повече отпадъци само за производството на повече биогорива би било ирационално. Така че трябва да направим висчко възможно да стигнем до интелигентни решения“, заяви Нилс Анспах, вицепрезидент за био и нисковъглеродни горива в BP Europe.

Съгласно настоящите правила на ЕС за намаляване на щетите от авиацията върху климата, повечето алтернативни горива се очаква да идват от отпадъчни материали като използвано олио за готвене.

Храна срещу гориво

Хранителните култури, които се използват за производство на биогорива в други сектори като автомобилния транспорт, не са разрешени съгласно правилата за устойчиво авиационно гориво (SAF) в момента, тъй като секторът иска да избегне дебат относно конкуренцията за земя между производители на храна и горива – проблем, който накара ЕС да преразгледа правилата си за биогорива от растителен произход няколко пъти.

Правилата, уреждащи кои суровини се считат за „модерни“ биогорива и следователно отговарят на условията за използване в авиацията, са определени в приложение 9A на Директивата за възобновяема енергия на ЕС, която беше преразгледана миналата година.

Трябва да станем по-прагматични по отношение на анекс 9А“, смята Анспах.

Забележките му обаче не се харесаха на производителите на традиционни биогорива, като Стефан Аренс от UFOP, германска асоциация на производители на маслодайни и протеинови растения.

Дискусията за потенциален заместващ продукт може да доведе до допълнително засилване на дискусията за култивираната биомаса. Може би затова гледаме особено критично на това“, заяви Аренс.