БНБ ще отсече пробно 8 милиона евромонети

БНБ ще отсече пробно 8 милиона евромонети

Приключен е процесът по подготовка на отсичане на българските евромонети, което е било съгласувано с ЕК и с всяка една от страните членки. "Преминаваме към тестово отсичане на 8 милиона броя монети по 1 милион всеки номинал", заяви управителят на БНБ Димитър Радев. Заготовките както за тестовата серия, така и за редовното производство, са договорени и започва тяхната доставка. Осигурени са необходимите площи за процеса на обмяна, включително в София, Пловдив и Варна, както и необходимите машини и техническо оборудване за този процес. До края на този месец се очаква да се финализира решението за Бургас, а до края на лятото ще се въведе в експлоатация новоизграденият касов център в Плевен. "Изграждането на този център е част от мащабната ни програма за модернизиране и развитие на системата от касови центрове, които са на практика промишлени предприятия", каза Радев.

България няма да успее да изпълни всички критерии за влизане в еврозоната до юни, когато излиза докладът за конвергенция, каза Радев.

Политическата криза е основна причина за забавянето на страната ни, посочи той.

Българската народна банка и банковият сектор ще бъдат напълно готови до края на годината за въвеждане на еврото, но това не е достатъчно в чисто технически и логистичен план, каза управителят на БНБ.

"Има редица, преди всичко информационни счетоводни системи, под контрола на изпълнителната власт и общините, които трябва да се адаптират за работа в условията на еврозоната", обясни той. 

Радев обясни какви са условията от компетенциите на изпълнителната власт, които трябва да бъдат изпълнени преди въвеждането на еврото.

"Ние се нуждаем от ясно установена, устойчива проевропейска политическа конструкция. Приемане възможно най-бързо на Закона за въвеждане на еврото, който ще даде ясни индикации, нови законови гаранции за бизнеса и домакинствата за това, което предстои. Четвърто, ускоряване на работата по оставащите условия и техническата подготовка. Ако този сценарий се материализира възможно най-скоро след предстоящите избори, шансовете ни да се присъединим към еврозоната през 2025 година остават силни и напълно реалистични. В резултат на политическата криза през последните години ние загубихме както инициативата, така и лидерство в процеса на присъединяване към еврозоната. Независимо от това нашата готовност от гледна точка на условията за присъединяване законодателна и техническа рамка остава висока", каза още управителят на БНБ. 

Стратегическата цел за България е да изпълни условията за членство в еврозоната до края на годината, посочи министърът на икономиката Петко Николов.

"Българската администрация работи усилено за пълното въвеждане на европейските изисквания в законодателството с цел подготовка на българските предприятия и потребителите за прехода към новата валута", обясни Николов.