Археологически обект във Финландия е наречен голямо гробище от епохата на мезолита

Археологически обект във Финландия е наречен голямо гробище от епохата на мезолита

Финландски археолози са изследвали паметника Тайниаро, разположен на около 80 километра южно от Полярния кръг. Те са установили, че мястото, открито за първи път през 1959 г., е голямо мезолитно гробище, което първоначално може да е наброявало повече от 200 гроба. В същото време нито едно от разкопаните предполагаеми погребения не е запазило човешки останки до днес. Това се съобщава в статия, публикувана в списание Antiquity.

Големи гробници от каменната ера са изключително редки в Северна Европа. На този фон се открояват обекти като Звейниеки в Латвия, Скейтхолм в Швеция и гробището Оленеостровски в Русия.

Още през 1959 г. в Северна Финландия, на около 80 километра южно от Полярния кръг, работници откриват група каменни артефакти, докато добиват пясък. Археологическите разкопки на това място обаче започват едва през 1985 г. и резултатите от тях всъщност остават непубликувани (въпреки че самият паметник се споменава в някои научни работи). Тогава изследователите правят повече от 32 хиляди находки, повечето от които са каменни артефакти. Освен това археолозите установяват няколко десетки обекта, които потенциално биха могли да представляват гробове. В тях обаче не са открити човешки останки.

Екип финландски археолози под ръководството на Аки Хаконен от университета в Оулу са анализирали старата полева документация и са провели нови разкопки в паметника Тайниаро. След като прегледали археологическите записи, те открили, че старите изследвания са идентифицирали най-малко 127 ями с различни размери и форми. Най-често това били подправоъгълни обекти с дължина 1,5 – 2,2 метра, ширина 0,5 – 1 метър и дълбочина 0,5 – 0,8 метра. В много от обектите имало следи от огън, каменни фрагменти, изгорени кости и понякога артефакти. Освен това в 23 от ямите присъствала червена охра.