Анализ на причините за аварията и Пътна карта за въвеждане в експлоатация на всички хидроагрегати пред депутати

Анализ на причините за аварията и Пътна карта за въвеждане в експлоатация на всички хидроагрегати пред депутати

Комисията по енергетика към НС проведе изнесено заседание в ПАВЕЦ „Чаира“, на което народните представители бяха запознати подробно със състоянието на централата. Бяха представени и резултатите от доклада на швейцарската компания AF-Consult Switzerland AG (AFRY Schweiz AG) за коренната причина за аварията с хидроагрегат (ХА) 4 от началото на 2022 г. Швейцарското дружество е извършило анализ и проверка на дейностите по време на експлоатацията и рехабилитацията на съоръженията в централата, компютърно моделиране на процесите и изследване на проби от метала в германска лаборатория. Докладът посочва силна амортизация на ключови съоръжения от хидроагрегата, като подчертава че повредите са нетипични за подобен тип съоръжения в световната практика. Като основни причини за настъпилата авария се посочват оригиналния дизайн на турбината*, който създава високи локални напрежения, и кавитация (частично повърхностно разрушаване на метала), които водят до натрупване на умора в материала. Кумулативното въздействие на горните фактори е довело до настъпването на инцидента. Народните представители бяха запознати и със сценариите и Пътната карта за въвеждане на ПАВЕЦ „Чаира“ в редовна експлоатация.

Прогнозният ремонт на хидроагрегати 2 и 3 е с планиран срок 12 месеца за всеки от тях, като поради техническите специфики на централата, ремонтът трябва да се извършва поетапно. Ремонтът на ХА2 ще започне в началото на 2024 г.

За възстановяването на ХА1, който е спрян превантивно поради установени повреди на турбинното оборудване още преди започването на рехабилитацията, се водятинтензивни преговори с оригиналния производител. ХА4 изисква подмяна на цялата турбина и възстановяването ще отнеме повече време – приблизително 36 месеца от подписването на договор с избран изпълнител. Към настоящия момент се финализира тръжна документация за избор на изпълнител.

В заседанието участваха министърът на енергетиката Румен Радев и изпълнителният директор на НЕК Мартин Георгиев, като те запознаха народните представители със съоръжението и плановете за ремонтните дейности.

*- За времето си (осемдесетте години на 20 в.) това е бил оптимален дизайн на турбината за т.нар. нулев (пилотен) проект на високонапорна ПАВЕЦ. С последващото развитие на технологиите се появяват по-добри технически решения.