87 общини кандиадства за финансиране по ПВУ за енергийно ефективно улично осветление

87 общини кандиадства за финансиране по ПВУ за енергийно ефективно улично осветление

Общо 87 общини са подали проекти за финансиране на енергийно ефективни системи за улично осветление, съобщава Министерството на енергетиката. 

Стойността на проектите е почти 114 млн. лв. Общата стойност на втората покана по процедурата е над 124,7  млн. лв., като безвъзмездното финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост е 100 процента. Всеки отделен проект може да бъде между 100 000 и 2 млн. лв. като целта е минимум 30 процента спестяване  на електроенергия.

Процедурата е продължение на политиката на Министерството на енергетиката за подкрепа на инвестиции в енергийно ефективно улично осветление.

До момента чрез различни програми са финансирани проекти на 88 общини – 64 от тях чрез първата покана по процедура  "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" по НПВУ и 24 – по процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., пише в съобщението на министерството.