БНБ вдига основния лихвен процент

БНБ вдига основния лихвен процент

Българската народна банка обяви, считано от 1 ноември 2023 г., основен лихвен процент в размер на 3,79 на сто. За октомври основната лихва е 3,64 на сто, за септември беше 3,53 на сто. 

ОЛП започна да се вдига от края на септември миналата година. Тогава БНБ обяви повишение на лихвата от нула процента за септември на 0,49 на сто от 1 октомври 2022 г. До края на 2022 година основната годишна лихва се вдигна до 1,42 на сто. 

Основният лихвен процент се определя от БНБ и се изчислява съгласно специална методика. Този процент важи за периода от първия до последния ден на съответния календарен месец и се прилага съгласно конвенцията "реален брой изминали дни/360". Форматът на ОЛП е с два знака след десетичната запетая.

ОЛП е важен финансов инструмент, който влияе на различни аспекти на икономиката, включително облигациите и банковите лихви. Този процент се използва за определяне на лихвите по кредити и депозити и има важна роля в управлението на паричната политика и стабилността на финансовата система на страната.